De oude Lendedijk, die al honderden jaren oud is. Geert Lantiga noemt de dijk een aardkundig monument.