Publicaties

Als schrijver:

Naast het schrijven van enige honderden columns heb ik al een zestiental boeken op mijn naam staan. Voor de in het Stellingwarfs geschreven columns kunt u terecht bij het archief van de Leeuwarder Courant. Zoek op: Archief LC op internet, typ in
Klunderen Karst Berkenbosch en u krijgt een overzicht van alle columns die ik in de Leeuwarder Courant geschreven heb. Zeven jaar lang deed ik dat samen met Johan Veenstra. Als u zijn columns nog eens wilt nalezen kan dat op dezelfde manier. Typ in: Klunderen Johan Veenstra en u krijgt een overzicht van zijn columns. Van 2009 tot 2012 schreef ik (in het Nederlands) columns voor de Nieuwe Ooststellingwerver en de Stellingwerver onder de naam Karst Krast. 

In 1984 verscheen mijn eerste boek dat ik samen met ‘dokter’ Annema heb mogen schrijven en samenstellen:
Berkoop in Beeld. Het is een boek vol met oude foto’s en ansichtkaarten uit de periode 1890 tot 1979. Veel glasplaten (de negatieven werden toen nog op glasplaten gedrukt) van meester Bezema zijn in dit boek opgenomen. Meester Bezema was hoofd van de lagere school in Oldeberkoop en daarna directeur van de eerste lagere landbouwschool van Nederland, die ook in Oldeberkoop staat. (Uitverkocht)

1990:
Blauw Zwiet. Met het manuscript van dit boek won ik in 1989 De oolde Pookpries: Een aanmoedigingsprijs van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte. Het boek gaat over een verloren liefde die op latere leeftijd weer wordt terug gevonden. De werkelijkheid wordt in het boek soms verdrongen door angstaanjagende droombeelden, waarbij de manlijke hoofdpersoon steeds op zoek is naar zichzelf. Dat dat laatste veel moeite kost, blijkt uit het verloop van het verhaal. Het boek is opgebouwd uit twee verhaallijnen, die van de manlijke en de vrouwelijke hoofdpersoon, waardoor de lezer een aardig inzicht krijgt in de innerlijke strijd van beiden om tot een gezonde relatie te komen. (Uitverkocht)

1998;
De iene is de aandere niet. Dit boek over het leven en werk van de kunstschilder Rinny Siemonsma geeft een soms hilarisch en soms aangrijpend beeld van het leven van de veel te vroeg overleden kunstenaar Rinny Siemonsma. Zowel in zijn leven als in zijn werk zat hij vol paradoxen of zoals Sikke Doele het in het voorwoord verwoordt:  ”Enerzijds was hij een koele analytische observator, anderzijds zwolg hij in overgevoelige romantische natuurbeleving”. Ik heb voor dit boek anderhalf jaar research gedaan om dit te kunnen schrijven en ben daarvoor zelfs naar Zuid-Italië gereisd om het beeld van de kunstschilder compleet te maken. (uitverkocht)

2002;
De Sjaal. Het boek dat het langst onderweg geweest is, is de Sjaal. In dit boek heb ik mijn ervaringen met het vormingswerk voor werkende jongeren in Leeuwarden gebruikt om het te kunnen schrijven. Het geeft een beeld van een jeugdcultuur waar seks en aanzien belangrijke thema’s zijn en waar de samenleving maar heel moeilijk vat op kan krijgen. Aan de andere kant krijgt de lezer ook een indringend beeld van de gemoedstoestand van een slachtoffer. In het verhaal spelen onmacht en wraak een centrale rol. Een recensent van (nu) Dagblad van het Noorden omschreef het boek als volgt: ‘De Stellingwarver Schrieversronte steekt met De sjaal andere streektaaluitgevers de ogen uit. Niet alleen wat inhoud aangaat, ook de frisse vormgeving van dit boek verdient navolging. Berkenbosch zet met De sjaal het Stellingwerfs midden in de huidige tijd op een manier die ook jonge lezers zal winnen.’  

2003: Streep veur Streep. Dit in het Stellingwerfs geschreven boek neemt de lezer 55 dagen mee op een in 2002 gemaakte solofietstocht van Hammerfest naar Gibraltar, een afstand van 6275 kilometer. In het boek zijn ook de gesproken columns opgenomen die tijdens mijn reis bij Omrop Fryslân te horen waren en de Smsjes van mijn vrouw Saakje. Het boek geeft een eerlijk beeld van de omstandigheden waarmee een solofietser te maken krijgt en leert dat er heel veel aardige mensen op de wereld zijn. (Uitverkocht)

2004:
Et hoeft niet, et is vri’jwillig. In dit in het Stellingwarfs geschreven boek wordt vooral het groepsproces beschreven waarmee de 17 fietsers werden geconfronteerd op hun reis van Garijp naar Schitu-Stavnic in Oost-Roemenië. De tocht werd gehouden om geld in te zamelen voor een soort dorpshuis in dit straatarme dorp. Alhoewel het geld er snel was, kon pas in 2007 met de bouw daarvan worden begonnen. Ook in dit boek zijn steeds apart de radiopraatjes opgenomen zoals die voor Omrop Fryslân zijn uitgesproken. De omslagfoto van Henk Kroes geeft ‘prachtig’ weer waarom die tocht in 2004 gemaakt werd in opdracht van de Stichting Hulpgoederen Roemenië Garyp - Earnewâld. 

2005:
Beeld van Berkoop. In dit boek ben ik schrijver en samensteller, omdat een aantal hoofdstukken door anderen geschreven zijn. In een paar maanden tijd moest dit boek geschreven worden. De foto op de omslag toont een prachtig besneeuwd Oldeberkoop. Het is een beeld van Berkoop, zoals de inhoud ook een beeld geeft van Berkoop tussen de jaren 1955 en 2005. (uitverkocht) 

2006:
111 Karstliederen. In dit boek zijn 111 liederen opgenomen die door mij zijn geschreven in de jaren 1972 tot en met 2006. Het boek begint echter bij mijn allereerste gedichtje dat van 1957 stamt en geeft een duidelijk beeld van mijn ontwikkeling als tekstschrijver. Het boek is in eigen beheer uitgegeven en nog beperkt voorradig.

2007:
Koffie met Appelgebak wandelRoutes. Dit boek bevat 15 wandelroutes van ongeveer dezelfde lengte. De routes zijn op tijd geschreven en variëren van zeventig minuten tot anderhalf uur. De start en finish zijn bij een gelegenheid waar men koffie met appelgebak kan krijgen. Het boek werd in samenwerking met de VVV Appelscha e.o. uitgegeven. Door veranderende omstandigheden kan het zijn dat een paar tochten niet meer zijn te lopen. (uitverkocht)

In 2007 verscheen ook het boek Kunstwerken aan de weg. In dit boek worden maar liefst 44 kunstwerken behandeld die in de gemeente Ooststellingwerf staan. Het boek werd in opdracht van de gemeente geschreven en geeft de lezer meer inzicht in de betekenis van het kunstwerk en de beweegredenen van de kunstenaar. In het boek zijn 5 wandelroutes, 3 fietsroutes en 1 autoroute opgenomen, zodat de lezer de kunstwerken al wandelen, fietsend of met de auto kan bekijken. Het boek is niet meer te koop. 

In 2008 zag het boek Banjeren het levenslicht. In dit boek worden maar liefst 50 toegankelijk natuurterreinen en natuurterreintjes in Ooststellingwerf beschreven vanuit een cultuur-historische invalshoek. Kortom, wat is er met het gebied gebeurd, hoe kan het dat het er nu nog zo bij ligt en wat zijn eventueel de toekomstplannen. In het boek staan diverse kaartjes, meer dan 110 foto's, oude krantenartikelen en ook nog de belangrijkste planten en dieren die men in een bepaald gebied kan vinden. Het boek heet 'Banjeren' omdat men niet altijd langs gebaande paden gaat als men een bepaald gebied bezoekt. Het prachtig uitgevoerde grootformaat boek kost € 25,-- en is bij de VVV in Appelscha, Oosterwolde, Elsloo, Haulerwijk en Oldeberkoop te koop en bij Karst Berkenbosch zelf. 

Eind 2008 verscheen nog een korte publicatie, uitgegeven door de Kring van Bercoop, over de coöperatieve ontwikkeling in Oldeberkoop. Het boekwerkje met als titel
Het geloof van Berkoop is zolang de voorraad strekt bij de Kring van Bercoop te verkrijgen.

In 2010 verscheen mijn boek De Sjaal in de Nederlandse versie bij Free Musketeers. De inhoud van het boek beschrijft de belevenissen van de beide hoofdpersonen die in totaal verschillende milieus opgroeien. De degelijkheid van Emmy staat daarbij in schril contrast met de losbandigheid van Steven. Als Emmy gaat studeren vermaakt ze zich eerst prima, tot ze door toedoen van Steven het slachtoffer wordt van een groepsverkrachting. Ze probeert het op haar manier te verwerken. Als ze echter wraak neemt, loopt dat dramatisch af.

In 2010 verscheen ook het boek Wat West is. Dit boek beschrijft de cultuur-historische achtergrond van de natuurgebieden in Weststellingwerf. Het grootvermaak boek van 224 bladzijden (1 1/2 kilo zwaar) laat zien hoe de natuurgebieden in Weststellingwerf zich hebben ontwikkeld. Het boek is in opdracht van Staatsbosbeheer geschreven met medewerking van It Fryske Gea en een honderdtal vrijwilligers. In het boek zijn naast prachtige foto's, overzichtskaartjes en achtergrondinformatie ook de belevenissen van een aantal oudere mensen opgenomen. Het boek is/was overal te koop.

In 2013 verscheen het boek Bij de bek af (het ging maar net goed): een waar gebeurd verhaal over de Friese Waterlinie, die in de jaren 1672 en 1673 werd ingezet in de strijd tegen Bommen Berend, de bisschop van Munster. Een geschiedenisboek in de vorm van een roman. De titel van het boek is afgeleid van de Beck-afschans (nu Bekhofschans), waar Munsterse troepen een soldaat de pijp ‘bij den bek af schoten’. Het liep maar net goed af voor die soldaat en gelukkig ook voor Friesland, al ging dat laatste niet bepaald zonder slag of stoot. Het boek verhaalt van een spannende tijd met standvastige legerleiders, achterdochtige politici en een opstandige burgerij in het decor van een -  in alle opzichten -  lekke waterlinie. Het boek, dat in eigen beheer is uitgegeven is nog beperkt verkrijgbaar. In ieder geval heeft de schrijver nog enige tientallen op voorraad. Gewoon even mailen (karstab@gmail.com) en voor € 20,-- wordt het boek opgestuurd. Normale verkoopprijs aan de deur en in een paar boekhandels € 17,50.

In  2019 verscheen Van Huizen en Huisjes. Een boek met 15 kerstverhalen.  Aanleiding voor het schrijven van het boek zijn de ervaringen die ik heb opgedaan bij de jaarlijkse kerstwandelingen vanuit hotel-restaurant Lunia in Oldeberkoop. De laatste keren vertelde ik een zelf geschreven kerstverhaal en dat was zo’n succes dat er ondertussen 15 verhalen op papier zijn verschenen. De titel van het boek staat al vast: Van huizen en huisjes. Deze titel is er aan gegeven omdat twaalf kerstverhalen spelen in een dorp met een naam die eindigt op huizen. In elke provincie staat één dorp/gehucht/streek centraal. Omdat Zeeland geen plaats kent dat eindigt op huizen moest ik daar kiezen voor huisjes (Dijkhuisjes). En verder worden er nog drie 'losse' kerstverhalen opgenomen. Het boek komt met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid  voor de kerst dit jaar (2019) uit.

2020 Voor mijn laatste boek werd ik in 2020 door de gemeente Ooststellingwerf gevraagd het boek Kunstwerken aan de Weg te actualiseren. Na 13 jaar was dat ook wel nodig. Maar liefst 59 kunstwerken worden daarin beschreven. Alle kunbstwerken zijn vrij toegankelijk. In het boek staat duidelijk waar ze zijn te vinden. Door de Corona ligt het boek nog steeds niet in de boekwinkel maar zal naar alle waarschijnlijkheid in julli 2021 daar wel te krijgen zijn